AUTOPRIJEVOZ KLJAJIĆ

Ježdovečka 118 B
10250 Lučko, Zagreb

Tel:01/6560-310 Fax:01/6520-833

Ekonomičnije, Sigurnije,
Ekološki prihvatljivije

KONTAKT

Za kontakt sa uredom možete nas nazvati na broj telefona 01/6560-310.
Broj faxa je 01/6520-833.
E-mail:info@autoprijevoz-kljajic.hr

Direktor: MARIJAN KLJAJIĆ
marijan@autoprijevoz-kljajic.hr
Mob: 091-6060-555

ILIJA KLJAJIĆ
ilija@autoprijevoz-kljajic.hr
Mob: 091-6060-995

MARIO KLJAJIĆ
mario@autoprijevoz-kljajic.hr
Mob: 091-6560-306

ANEL HALILOVIĆ
anel@autoprijevoz-kljajic.hr
Mob: 091-6560-313